Gå til hovedindhold

Mad- og måltidspolitik på Taarbæk skole

Sund mad og drikke har stor betydning for børns trivsel og indlæring!

Det er derfor vigtigt at børnene allerede fra en tidlig alder får etableret sunde mad- og måltidsvaner.

At dette bliver en realitet er et fælles ansvar, der hviler på alle voksne der har tæt kontakt med børnene – det være sigforældre, skole og institutioner.

Alle skoler i Danmark er pålagt at udvikle en mad- og måltidspolitik i 2009.

Taarbæk Skole, som omfatter undervisningsafdelingen, SFO og fritidscenter, ønsker gennem vores mad- og måltidspolitik at tydeliggøre dels vigtigheden af sundemadvaner for børn, dels hvad vi allerede gør. Derudover ønsker vi at inspirere til øget fokus og informere om nye initiativer. Vi vil koordinere indsatsen for børns sundhed blandt skole, daginstitutioner og forældre, således at alle voksne omkring børnene inddrages i ansvaret for børnenes sundhed. Endeligt er det vigtigt for os at bidrage positivt til børns og unges egen bevidsthed omkring sund kost og sunde måltidsvaner.

Mad- og måltidspolitikken skal ses som en appetit vækker. Nederst i pjecen gives links til flere hjemmesider, hvor der bl.a. kan findes mere viden om ”sund kost” og inspiration til madpakken og børnefødselsdagen.

MAD OG DRIKKE I DAGLIGDAGEN

Børn har brug for sunde og hyppige måltider for at holdederes energi oppe og få det optimale ud af de aktiviteter og den undervisning, der tilbydes.

Derfor er der på Taarbæk Skole:

-”Frugtkvarter” i 10-frikvarteret efter anden lektion

- fri adgang til koldt drikkevand dagen i gennem

- et sundt eftermiddagsmåltid i SFO’en og fritidscentret, som ofte består af frugt, grønt eller groft brød

- Altid friske gulerødder tilgængelige i fritidscenteret

På Taarbæk Skole har vi også nogle populære traditioner omkring hjemmebag og fredagsbolsjer, som børnene er med til at lave, og dem værner vi selvfølgelig om.

DET SOCIALE MÅLTID

En god måltidskultur præget af ro og nærvær er med til at fremme børns og unges lyst til at spise sundt, udvikle det sociale fællesskab og den gode stemning omkring måltidet.

Derfor lægger vi på Taarbæk Skole vægt på:

- at der gives god tid til måltiderne, hvilket indebærerat undervisningen inden både 10-frikvarter og spisefrikvarter altid stoppes til tiden, så børnene kan nå både at spise, drikke og få rørt sig

-at lærerne spiser sammen med børnene

-at der på mellemtrinnet og i fritidscentret skabes gode og aldersvarende rammer hvori børnene kan indtage deres mad og dermed forebygge, at de søger uden for skolens område for at købe ”fastfood”, slik mv.

-samværet og samtalen under måltidet.

-at der i indskolingen lægges vægt på at holde fast i gode måltidsvaner indarbejdet i vuggestuer og børnehaver

-vi vil koordinere indsatsen omkring sunde mad- og måltidsvaner med de øvrige institutioner i byen

MAD OG DRIKKE VED FESTLIGE LEJLIGHEDER

Sukker bør max. udgøre 10% af det daglige energi indtag. Der er således ikke meget ”plads” til slik, sodavand og lignende tomme kalorier. Det behøver der heller ikke være, for slik og sodavand er en vane, og vaner kan ændres.

På Taarbæk Skole gælder at:

-der ikke sælges eller servers slik, is, kage, sodavandog saftevand med undtagelse af særlige traditioner og lejligheder

-det som udgangspunkt er den enkelte elevs forældre der disponerer over råderummet for de ”tommekalorier”

Tips til forældrene:

Noget af det I kunne gøre er at

-minimere de ”tomme kalorier” – i madpakken og derhjemme.

-overveje nødvendigheden af at servere storemængder af slik, chips og sodavand til fødselsdage og lign.

-gå-hjem-slikposen erstattes af sundere alternativer.

KONKRETE INITIATIVER

Som et led i mad- og måltidspolitiken på Taarbæk Skole er følgende initiativer på vej:

- frisk og koldt drikkevand tilgængeligt for børnene

- kost- og ernæringskampagne, hvor der tales med børnene om sunde vaner på en sjov måde, f.eks: ”hvor langt skal man gå for at forbrænde en yankiebar,” og hvor den mad vi serverer gives smileys.

- fælles forældrebetalt frugtordning.

- fælles morgen-motionsløb (organiseret af forældre)

- inddrage viden om og eksperimenter med sund kost mm i undervisningen

VIDERE INSPIRATION

 

http://frugtkvarter.dk/oversigthttp:

http://www.altomkost.dk/Forside.

htmhttp://www.dr.dk/Sundhed/dinsundhed/Sundmad/madpakker.

htmhttp://6omdagen.dk/nyt/bilag05/pm_madpakke.s

htmlhttp://madogsundhed.dk/index.php?id=3845&page=visnyhed