Gå til hovedindhold
You are at:

Taarbæk Skoles naturfaglige profil

Skolens placering med Øresund i forhaven og Dyrehaven i baghaven giver rig mulighed for at inddrage lokalmiljøet i den naturfaglige undervisning.

Naturfaglig undervisning i lokalmiljøet

 • Naturværkstedet

  Naturværkstedet benyttes af både skole og SFO.

  Lokalet bliver benyttet i fagene natur/teknologi, håndværk og design, og i tværfaglige undervisningsforløb og emneuger.

  Naturværkstedet er tænkt som værksted og et sted hvor eleverne kan fordybe sig, udforske og arbejde kreativt.

 • Havbiologi

  En formiddag med havbiologi forløber som regel således:

  • Fra havnens moler/broer og fra den lavvandet kyst fisker vi med forskellige fangstredskaber.
  • De indsamlede planter og dyr iagttages på havnen og senere i laboratoriet.
  • I laboratoriet studerer eleverne de enkelte arter mere indgående i akvarier, gennem mikroskop og evt. ved dissektion.
  • Eleverne skal i så høj grad som muligt selv røre, dufte, se og sanse de dyr og planter, de selv har indsamlet.
 • Havbiologiture med Taarbæk Skole og Raadvad Naturskole

  Raadvad Naturskole og Taarbæk Skole samarbejder om at udbyde havbiologiture i perioden august til december.

  Turene er som udgangspunkt bygget som udeaktiviteter og tilpasset det enkelte klassetrin.

  Arrangementerne varer ca. 3-5 timer.

  Læs mere på Raadvadnaturskole.dk.

 • Naturvidenskabsfestival

  På Taarbæk Skole afholder vi hvert år i uge 39 Naturvidenskabsfestival.

  Vi har forskellige forskere på besøg med foredrag og spændende oplæg, og vi har deltaget i Masseeksperimentet.

  Det er styret af det Nationale Naturfagscenter Astra.

  Her er eleverne med til at indsamle viden gennem undersøgelser i naturen.

  Data sendes til forskere som bruger resultaterne i aktuelle forskningsprojekter.

 • Innovationsuge

  Hele skolen deltager hvert år i innovationsugen. 

  Eleverne lærer at arbejde innovativt og tænke på fremtidens mange hensyn til miljø og bæredygtighed.

 • Grønt flag projekt

  Grønt Flag er et partnerskab mellem Friluftsrådet, Miljøministeriet og Undervisningsministeriet.

  Konceptet bag Grønt Flag er, at miljøhensyn og bæredygtighed skal tænkes ind i skolens hverdag.

  Grønt Flag, Grøn Skole er et internationalt miljøundervisningsprogram, i alt deltager op mod 35.000 skoler i 50 lande.

  Der udarbejdes hvert år en rapport over skoleårets grønne flag tiltag.

  Rapporten underskrives af Charlotte Norman Andersen og af borgmesteren.

  Derefter sendes rapporten videre til endelig godkendelse i Friluftsrådet.

 • Affaldsindsamling

  Vi afholder affaldsindsamling to gange om året og er med til, at skabe et rart og grønnere miljø i lokalområdet.

 • Virksomhedsbesøg

  Klasserne besøger spændende lokale virksomheder og virksomheder i Kommunen.