Gå til hovedindhold
You are at:

Værdigrundlag og visioner

På Taarbæk skole arbejder vi dagligt med vores visioner

Vi er en skole med...

 • Tryghed, omsorg og nærhed

  Vi har et positivt livssyn, hvor vi ser det enkelte barn i tæt samspil med sine omgivelser

  Vi møder hinanden som hele mennesker, der værdsætter og støtter hinanden i at se de gode intentioner.

  Det enkelte barn bliver set, hørt og taget alvorligt, samtidig med at vi stimulerer empati og social ansvarlighed

 • Samvær og pædagogik

  Samvær og pædagogik er baseret på anerkendelse og gensidig respekt og det at det at lykkes med noget skaber både glæde og øget selvværd.

  Vi viser, at vi vil det enkelte barn, gennem involvering og følelsesmæssigt engagement.

  Vi anerkender forskellighed, og giver det enkelte barn en oplevelse af et rummeligt læringsmiljø, med forståelse for barnets uudviklede færdigheder, individuelle behov og fællesskabets behov.

 • Faglighed

  Vi vægter fagligheden højt og ser det skabende, faglige og kreative forenet i et udviklende læringsmiljø med fokus på at fastholde lysten til at lære, det betyder at børnenes faglige færdigheder er blandt de bedste i Danmark.

  Børnene lærer under vejledning og får mulighed for at producere ny viden gennem nysgerrighed, forundring og opfindsomhed.

  Skolens beliggenhed appellerer til, at hav, skov og strand indgår som en naturlig del af læringsmiljøet.

  Vi tænker i helheder, udfordrer skelnen mellem leg og skolegang, hvilket giver plads til den frie fordybende leg.

  Vi arbejder på at skabe et læringsmiljø, hvor børnene lærer gennem motivation, kreativitet, og i eget tempo.

  Vi mener at tryghed, ro, sund kost og fysisk aktivitet er forudsætninger for optimal læring.

 • Samarbejdet mellem skole, forældre og lokalsamfund

  Vi prioriterer et stærkt og engageret samarbejde mellem skole, forældre og lokalsamfund.

  Skolen er Taarbæks livsnerve og vi inddrager forældre, institutioner og lokalmiljøet som vigtige medspillere i dagligdagen.

  Vi gør brug af de mange ressourcer, der er i dette fællesskab, hvilket giver børnene en unik sammenhæng i deres hverdag.

 • Fællesskab

  Vi prioriterer et stærkt fagligt og professionelt fællesskab baseret på loyalitet, troværdighed og engagement, og hvor vi ser os alle som positivt afhængige af hinanden. 

  Vi respekterer og anerkender hinandens virke, samtidig med at vi lægger vægt på lydhørhed, feedback og fælles ansvar for alles trivsel i hverdagen.

  Vi har en ledelse, der er tydelig og synlig, som er åben, fleksibel og imødekommende overfor behov og ønsker hos alle interessenter på skolen.

  Det er værdifuldt for skolen at alle ansatte er stolte af og glade for deres arbejde, idet et stærkt voksenfællesskab bidrager til et stærkt børnefællesskab.