Gå til hovedindhold

Princip for skolen i naturen

Princippet for skolen i naturen skal sikre, at alle børn på Taarbæk Skole bliver undervist ude i skolens nærområde regelmæssigt og over længere tid. Taarbæk Skole har en unik placering med nem adgang til både hav/strand, skov og å hvilket giver nogle helt unikke muligheder for at inddrage naturen i undervisningen.

Skolen i naturen er en betegnelse for undervisning, der på regelmæssig basis flyttes ud i skolens nærmiljø. Dette kan ske til fods, men cykling vil også indgå som et vigtigt element i skolen i naturen, for cyklen give en langt større aktionsradius og mere tid til undervisning.

På Taarbæk Skole ønsker vi at udnytte alle de muligheder, som udeskolen tilbyder og at de unikke udemuligheder, som ligger omkring skolen, udnyttes i børnenes læringsprocesser.

Taarbæk Skole ønsker at skolen flyttes ud i naturen, da både erfaringer og forskning peger på, at undervisning i naturen bidrager positivt til børnenes læring. Skolen i naturen fremmer:

Variation i undervisningen

Bevægelse i undervisningen

Deltagelsesmulighed for flere børn

Praksisnær læring

Kropslig læring

Øget motivation for læring og skole

Rammerne for arbejdet med børnenes trivsel og fællesskaber

Relationsdannelse mellem børnene og mellem børn og lærer.

Med princippet ønsker Taarbæk Skole at fremme børnenes forhold til naturen, deres forståelse af naturen og deres færden i naturen.

Rammer for skolen i naturen

På Taarbæk Skole undervises alle klasser 4 lektioner om ugen i skolens nærområde. Undervisningen ude skemalægges, så klassen har en fast dag. Der er to voksne med på udeskole. Teamet er velkomne til at arbejde fleksibelt med undervisningen i naturen, og lægge undervisningen ude på andre tidspunkter, hvis de kan få det til at fungere skemamæssigt.

Teamet kan inden skemalægningen ønske, hvilke fag og voksne som skal undervise klassen på udedagen.

Udeskole kan foregå mange steder, men skolen har aftale om brug af skolehaven og området ved fodboldklubbens klubhus til udeskole. Dernæst kan toiletfaciliteter ved Radvaad Naturskole benyttes.

Distriktsbestyrelsen har udarbejdet et idékatalog over samarbejdspartnere i nærområdet.

Princippet er besluttet af distriksbestyrelsen den 6. december 2021.